Informace

o kurzech PSD

GDPR s námi

zvládnete sami

naleznete ZDE

Aktuální informace

naleznete i na

našem TV kanále
PND TV

Přehled nejdůležitějších akcí realisovaných v období roků 2009 až 2017

Modernizace rozvodů plynu, teplé a studené vody v suterénu

Generální oprava přístřešku na komunální a tříděný odpad

Výměna oken v suterénu

Odstranění řasy z fasády domu z ulice Za Vodojemem

Oprava a náter oplechování atiky střechy

Oprava strojoven výtahů na střeše

Instalace dalšího osvětlení chodeb s pohybovými senzory pro úsporu el. energie

Generální oprava chodníku z ulice I. P. Pavlova

Oprava zatékání na lodžie

Výměna a modernizave výtahů, rozšíření počtu stanic o mezistanici "0"

Nátěr a výměna madel schodišťového zábradlí

Generální oprava přívodu elektřiny včetně nových rozvodných skříní z ulice I. P. Pavlova

Výměna oken na chodbě včetně komor

Výměna a modernizace vstupních dveří z obou stran

 "Bezpečný dům"

Přechod na čipové otevírání vchodových a sklepních dveří

Panikové otevírání vchodových dveří

Nárherní zdroj pro otevírání dveří

Kouřová čidla na chobě a ve sklepních prostorách

Rekonstrukce rozvodů TV, SV, plyny a odpadu až po šachtu domu

Malování chodech všetně skolu, nové nátery všech dveří a zárubní v suterénu

Náter fasády u zadních dveří 

Náhradní rdroj pro zvonky od vchodových dveří

Zateplení střechy její oprava

Větrání, odvlhčování a temperování chodeb systémem vzdzšných solárních panelů

Chemické čistění topné soustavy domu

Výměna všech dovzdušňovacích ventilů těles topení bytů v 7. poschodí

Výměna vložky ventilů Danfoss těles topení v bytech a společných prostorách

Nové vedení topné vody k sedmi stoupačkám,

výměna uzávěrů na nich,

výměna dvou párů regulačních ventilů Danfoss