Informace

o kurzech PSD

GDPR s námi

zvládnete sami

naleznete ZDE

Aktuální informace

naleznete i na

našem TV kanále
PND TV

 

V současnosti neprobíhá v rámci našeho bytového domu žádné výběrové řízení.